AstroFidelia English En 

Politica de confidenţialitate

Accesarea acestui site de către dumneavoastră se supune Politicii de confidenţialitate şi implică acceptul dumneavoastră cu privire la aceasta, reprezentând o înţelegere între părţi.

Societatea noastră are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Societatea noastră nu promovează spam-ul şi nu furnizează adresa dvs. de e-mail unor terţi. Societatea noastră garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere sau de comandă.

Prin furnizarea adresei de email pe site-ul www.astrodex.ro vă daţi consimţământul în mod expres şi neechivoc ca datele dvs. cu caracter personal (inclusiv adresa de email) să intre în baza de date a societăţii noastre şi să fie prelucrate şi folosite în viitor de către aceasta în vederea efectuării comenzilor, transmiterii de oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing.

Drepturi

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art 12);
  • dreptul de acces la date (art 13);
  • dreptul de intervenţie asupra datelor (art 14);
  • dreptul la opoziţie (art 15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art 17);
  • dreptul de a vă adresa justiţiei (art 18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată şi trimisă la adresa de e-mail sau la sediu firmei, specificate pe site.

Societatea noastră nu garantează în nici un mod securitatea şi/sau confidenţialitatea nici unei informaţii transmise prin orice mijloace de comunicaţii electronice către site sau către adresele de e-mail ale operatorului/administratorului site-ului, ci numai faptul că societatea noastră nu va face publice datele respective. Societatea noastră nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.

$"Înţeleptul îşi conduce steaua,$ignorantul este condus de ea."$$$Învaţă ştiinţa astrelor!

Următoarea serie a cursurilor de astrologie şi numerologie începe în 20 aprilie 2018
Libraria Fidelia