AstroFidelia English En 

Luna lui Undrea (decembrie) - Zodia Arcaşului

Copilul ce se va naşte sub acest semn al Arcaşului va fi cu minte bună şi cu socotinţă, înţelept, cucernic, iubitor de chipul cel duhovnicesc, drept, smerit, milostiv, ruşinos, norocos, sfătuitor bun, bine va grăi; de rău nu se bucură, frumos la stat, minunat la obraz, cu ochi negri, va fi tare în umeri, părul neted, trupul drept, va fi vesel, blând, bun la minte, cu chiverniseală aşezată. Dinţii laţi, nasul lung şi cărnos, de statură mijlocie, buzele late. Când se mânie, se învineţeşte şi îi ies niste vine în faţă. Va suferi de durere de cap şi de junghiuri, va avea semn la piept sau în frunte.