AstroFidelia English En 

Luna lui Gerar (ianuarie) - Zodia Ţapului

Cine se va naşte sub această zodie va fi dulce la vorbă, lungăreţ la obraz şi rumen. Frumos la căutătură, muncitor, viclean, lacom, gânditor, tăcut, iubitor de avuţie, mânios, sărăcăcios, foarte păzitor de taină. Căutătura lui îndreptată tot la pământ, nasul lat şi cărnos, tare în genunchi dar lesne se îmbolnăveşte. Semn va avea în piept sau într-un genunchi sau în obraz, va fi înalt, la vorbă multe va făgădui şi puţin va da. Născocitor de pricini, mâhnit la faţă, când va gândi ceva va uita lesne. Plecat la griji şi la jurăminte neînfricoşat, nepăsător, de pedepse fricos, nu aşa bun la negustorii după cum vrea să se arate, făţarnic şi îndemânatic la fapte rele.