AstroDex

Împrietenirea cu Casa a XII-a

În desigur prea scurta mea experienţă astrologică (2010) mi-a fost, totuşi, dat de nenumărate ori să constat cum în mintea unora dintre vajnicii iniţiaţi într-ale disciplinei, ce trebăluiesc de zor la desluşirea colosalei taine a naturii umane, s-a cuibărit periculos şi neîntemeiat angoasa de a poseda o casă a XII-a activă în tema natală. În opinia acestora, o casa a XII-a populată de planete, care să ne solicite atenţia şi disponibilitatea spre a le lucra, ar aduce cu sine obligativitatea unei suferinţe prin însingurare sihastrică, a unui prizonierat depresiv sau a unei retrageri într-o desăvârşită solitudine şi austeritate monahală, a unei (între)ruperi sau pierderi inevitabile, acut frustrante a legăturilor noastre cu lumea, cu toţi semenii nostri.

Pentru aceiaşi, casa a XII-a rămâne cu orice chip o casă a lui poate mai bine nu, un sector de viaţă în care trebuie saă practicăm intimidat şi cuminte fatalismul, să ne supunem anesteziaţi i acceptând paralizaţi sarcini de destin. Ar fi, de asemenea, o zonă în care ne-am putea câştiga confortul şi liniştea doar prin evlavie şi smerenie dogmatic ecumenică, bătând ritualic mătănii şi repezindu-ne la cruci, de teama vreunui Dumnezeu ce şi-a început ziua înfuriat (ghinion!) exact pe fiinţarea noastră în lume.

Ea le mai poate părea tot lor o odaie atât de întunecoasă, rece şi puţin primitoare, încât sa fim avertizaţi încă de la intrare că oricând arătări misterioase, demoni şi balauri mitologici cu câte şapte capete, creaţii ale propriilor noastre vini sau greşeli impardonabile din trecut, ne pot înghiţi, sorbindu-ne definitiv în străfundurile ei nefericit-obscure. Pericole, boli, sminteli, limitări, suferinţe, încercări, sacrificii de plumb, carnagii absurdo-kafkiene, spaime şi terori necunoscute, toate puse la cale sever de o voinţă suprem autoritară, de un părinte ce-şi judecă aspru, dar justiţiar până la exterminare de-i necesar, propriii săi copii.

Cred că aşa se arată casa a XII-a dacă alegem să o privim în termeni nevrotic-anxioşi, de teamă şi nelinişti, de victimizări şi culpabilizări. Şi totuşi...

Să nu gândim apocaliptic!

Şi totuşi... Da, nimic mai puţin adevărat, casa a XII-a este o casă de retragere. Dar nu din(spre) lume, ci către lume, către lumea nevăzut paradoxal real-autentică, lumea momentului nostru necesar de adevar şi de intimă reculegere. Prin urmare, nu e vorba de o îndepărtare, ci de mişcarea în sens opus, de o apropiere de noi înşine, o confruntare lucidă şi directă cu sinele, cu ceea ce suntem noi în fapt.

Ultima în succesiunea grafică a domeniilor de viaţă în care ne experimentăm, casa a XII-a ne oferă tocmai şansa creării unei breşe de nivel, a unei ieşiri din timp şi din actualitate, o deschidere uriaşă altfel mult mai improbabilă. Ea ne permite accesul la o experienţă dincolo de condiţionări, obligaţii, urgenţe sau nevoi şi, înţeleasă ori conştientizată astfel, devine un spaţiu infinit de libertate lăuntrică, situat deasupra de obsesii, nevroze sau agitaţii cotidiene.

Şi nu în ultimul rând, casa a XII-a este o casă a misticismului, în accepţiunea mai des întâlnită a unui Dumnezeu definit drept ceea ce fiecare dintre noi ştie să facă cu propria-i singurătate. Reflecţie, meditaţie, regăsire de sine, răgaz şi odihnă existenţială, certitudinea că ne putem ridica oricând peste ceea ce gândim, revelaţia halucinantă a faptului că, în fond, nici pe departe "nu suntem vocea din capul nostru", cum spune undeva Eckhart Tolle.

Cred ca aşa poate fi înţeleasă casa a XII-a dacă dorim să ne construim intern într-o variantă a noastră cât mai armonioasă, perfect decuplabili de la realitatea aglomerat sufocantă, perfect deculpabilizabili de orice abateri, erori sau păcate mai de lume. Şi măcar asta ne-ar putea îndreptăţi să punem capăt lamentaţiilor şi să înţelegem că este cu putinţă să ne apropiem de această casă şi altfel decât nefericit. Poate cu nădejde şi cu acea bucurie sinceră cu care ne întâlnim, uneori, prea bunii noştri vechi prieteni.

Nicoleta Eşanu
© AstroDex

Alege planeta care se află în Casa a XII-a a hărţii tale natale