AstroDex


Coordonate geografice - localităţi din România

Căutare coordonate geografice
pentru localităţi din România

Introduceţi localitatea căutată sau măcar 3 litere succesive din numele ei (excepţie localitatea Ip).
Se va afişa o listă cu toate localităţile care conţin ceea ce căutaţi.
Baza de date conţine aproape 33.000 de înregistrări!!!

Dacă doriţi un rezultat mai rapid, dintr-un clic, şi vă este uşor să vă orientaţi pe hartă, puteţi utiliza
determinarea grafică a coordonatelor geografice.
Ca idee, în cazul în care căutarea în baza de date va da mai multe localităţi cu coordonate diferite şi cu numele căutat, puteţi restrânge căutarea aproximând cu rezultatele căutării pe hartă.