AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera E

Pagina 1

Echilibru solar
Într-o hartă solară, casele trebuie să aibă fiecare 30° grade.
Echinocțiu
Punct în orbita anuală a Pământului în jurul Soarelui, unde înclinația polară este la unghiurile drepte ale unei linii trasate între Pământ și Soare. Astfel, durata zilei și a nopții sunt egale pe tot Pământul. Există două astfel de puncte care marchează două echinocții, cel de primăvară sau vernal, ce are loc la data de 21 martie și cel autumnal, care are loc pe 22 septembrie.
Echinocțiu autumnal
Echinocțiu de toamnă.
Echinocțiu vernal
Echinocţiul de primăvară.
Eclipsă
Fenomen ce implică Soarele, Luna și Pământul. Eclipsele sunt de două feluri: de Soare (când Luna trece între Pământ și Soare prin fața Soarelui) și de Lună (când Luna, în mișcarea ei în jurul Pământului, intră în umbra acestuia). În funcție de particularitățile acestor fenomene, ele se subdivid în mai multe forme de eclipse de Soare și de Lună.
Eclipsare
Cand o planetă sau stea este ascunsă sau eclipsată de o alta, în special de Lună.
Eclipse de Lună
Există trei tipuri de eclipse de Lună:
Eclipsa totală are loc atunci când Soarele, Pământul și Luna sunt aliniate perfect. Luna capătă culoarea roșie.
Eclipsa parțială are loc atunci când o porțiune din Lună trece prin umbra Pământului. Acea porțiune a Lunii este complet întunecată.
Eclipsa în penumbră are loc atunci când Luna trece prin penumbra Pământului. Greu de observat cu ochiul liber.
Eclipse de Soare
Există patru tipuri de eclipse de Soare:
Eclipsa totală are loc atunci când Soarele este obturat complet de Lună. Imaginea strălucitoare a Soarelui este înlocuită timp de câteva minute de silueta întunecată a Lunii.
Eclipsa inelară apare atunci când Soarele și Luna sunt aliniate exact cu Pământul, iar diametrul aparent al Lunii este mai mic decât cel al Soarelui. Din Soare se mai vede doar marginea, în formă de inel strălucitor ce înconjoară Luna întunecată.
Eclipsa hibrid este o eclipsă intermediară între o eclipsă de Soare totală și una inelară. În unele puncte de pe Terra poate fi văzută ca fiind totală, iar în altele apare ca fiind inelară.
Eclipsa parțială apare atunci când Soarele și Luna nu sunt aliniate exact și astfel Luna obturează Soarele doar parțial.
Ecliptică
Orbita aparentă a Soarelui în jurul Pământului sau orbita Pământului observată de pe Soare. Numită așa pentru că de-a lungul acesteia, în punctele în care se intersectează cu ecuatorul, au loc eclipsele.
Ecuația timpului
Diferența dintre timpul solar mediu și timpul solar aparent.
Ecuator
Cercul de la jumătatea distanței dintre Polii Pământului, care îl împart în două emisfere, una nordică și alta sudică. Dar și proiecția ecuatorului Pământului pe sfera cerescă, uneori numit cerc echinocțial.
Efemeride
Almanah care ilustrează poziția efemeră sau rapid schimbătoare pe care fiecare corp ceresc din sistemul solar o ocupă în fiecare zi a unui an: longitudinea, latitudinea, declinația și alte astfel de date.
Ego
Conștientizarea faptului că "eu sunt eu". Sinonim cu mintea în psihologie.
Elecție
Scopul astrologiei elective, adică alegerea momentului începerii unei acțiuni.
Element
Unul dintre cele patru naturi fundamentale: Foc, Pământ, Aer și Apă.
Elongație
Distanța angulată a unei planete inferioare sau interioare față de Soare, așa cum se observă de pe Pământ. Maximul elongației la Mercur este de 28°, iar al lui Venus de 46°. Astfel, Mercur nu poate forma cu Soarele decât o conjuncție sau un semi-sextil, iar Venus o conjuncție și un semi-pătrat.
Cea mai mare distanță pe care o poate atinge o planetă față de Soare, afeliu.
Emisferă
Semicercul la est sau vest de meridian ori nord sau sud de ecuator.
Epact
Termen de origine greacă folosit cu referință la numărul care indică vârsta lunii în prima zi dintr-un an. Cum anul solar are 365 zile, iar cel lunar 354, diferența de unsprezece zile arată că dacă se perfectează o Lună Nouă în data de 1 ianuarie a unui an, aceasta va avea vârsta de 11 zile în prima zi a anului următor, 22 în prima zi a celui de-al treilea an care urmează și tot așa. Se folosește în calcularea datei Paștilor.
Epocă
Un moment de timp în raport de care se calculează alte date.
Epoca prenatală
Epoca prenatală este un sistem de rectificare pe baza căruia poziția Lunii cu zece luni înainte momentului nașterii devine gradul Ascendentului sau Descendentului hărții natale.
« 0 1 2 »