AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera A

Pagina 1

A patra dimensiune
Interrelația dintre spațiu și timp, așa cum este înaintată de fizicienii moderni, propune pe cel din urmă ca "a patra dimensiune".
A se alătura
Verb folosit pentru a ilustra o conjuncție aplicantă.
Abținere
Termen folosit în astrologia orară pentru situația în care una din două planete care aplică la un aspect devine retrogradă înainte de perfectarea aspectului. Astfel, chestiunea supusă analizei astrologice nu are loc, în ciuda șanselor de reușită mari de la început.
Acar
Sinonim pentru "Vărsător".
Accelerare
O planetă îşi măreşte viteza - accelerează mişcarea - când se apropie de periheliu. Atunci când se apropie de apogeu, Luna avansează cu circa 12° pe zi şi cu 13° în următoarea. Deci, media este de 13° 10' pe zi, iar orice depăşeşte această valoare se consideră "Luna în mişcare accelerată".
Achiziția
Locul în care are loc achiziția. Este cel de-al unsprezecelea semn, pornind de la Partea Norocului inclusiv în direcția acelor de ceasornic. Are caracteristicile casei a XI-a.
Acronic
Adjectiv folosit în cazul răsăritului înainte de apusul sau cu referire la apusul înainte de răsăritul unei planete aflate în opoziție cu Soarele, deci amplasată favorabil observației astronomice.
Aer
Semnele de Aer (Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul) se caracterizează prin intelectualitate, curiozitate, sociabilitate, mobilitate, adaptabilitate, comunicativitate, idealism, expansiune.
Afeliu
Punctul cel mai depărtat de Soare de pe orbita unei planete.
Afinitate
Atracție reciprocă între planete. Soarele are o afinitate cu toate planetele, Marte cu Venus (în sens fizic), Venus cu Jupiter (în sens altruist), Venus cu Mercur (în sens artistic).
Albedo
Unitate de măsură a puterii de reflexie a unei planete în raport cu capacitatea ei de absorbție. Albedoul Lunii și al lui Mercur este 7, al lui Venus 59, al lui Marte 15. De aici natura schimbătoare a Lunii și a lui Mercur.
Alcocoden
Planeta care are cele mai multe demnități în gradul planetei sau locului luat ca Hyleg, făcând și un aspect cu acesta. Sinonime: alchocoden, alchocodon.
Algol
Este o stea fixă de rău augur. Îi sunt atribuite orburi de 5° sau mai mici, în jur de 1°.
Almanah
O carte sau un tabel ce conține un calendar al zilelor, săptămânilor și lunilor, respectiv alte date astronomice. Primul almanah descoperit datează din 1150 î.Hr. Precursorul efemeridelor.
Almuten
Termen de origine arabă, arareori utilizat de astrologii moderni. Denotă planeta cu cea mai mare influență dintr-o hartă natală grație demnităților sale esențiale și accidentale.
Almutenul hărții
Planeta cea mai puternică grație demnităților esențiale și accidentale din hartă.
Altitudine
Poziție deasupra liniei orizontului măsurată printr-un arc de cerc vertical. O planetă este la altitudine meridiană când se află în Mijlocul Cerului, cuspida casei a X-a.
Altitudine prin casă
Casa cea mai apropiată de planetele ascendente și care se află cel mai aproape de cuspida casei a X-a, de Mijlocul Cerului sau de cel mai înalt punct de pe hartă este considerată a avea altitudinea cea mai mare.
Altitudine prin latitudine
Una sau două planete care au o latitudine mai mare, fie la nord sau sud.
Altitudinea polilor
Aceasta crește odată cu mărirea distanței față de ecuator către nord sau sud.
Amestec
Termen folosit de Maurice Weymss pentru a descrie relația dintre gradele zodiacale când (1) stăpânul unui grad se află în aspect sau aplică la un alt grad, (2) un grad coincide sau aplică la gradul în care se găsește stăpânul altui grad sau când (3) stăpânii fiecărui grad se aspectează unul pe celălalt.
Amplasat
Referitor la poziția unei planete în semnele şi casele unei hărţi natale.
Amurg
Iluminarea atmosferei Pământului după apus, vizibilă până când Soarele este la aproximativ 18° sub orizont. Durata lui depinde de timpul de care are nevoie Soarele pentru a parcurge această distanţă. La ecuator, este nevoie de circa o oră în orice moment al anului, dar în timpul verii, ţine o perioadă mult mai lungă. Odată ce trecem de 40° latitudine nordică, intervalul este mai mare vara și mai mic iarna.
« 0 1 2 3 4 5 »