AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera A

Pagina 5

Astrologie lunară
Este o astrologie bazată pe ciclul lunar şi pe poziţia Lunii în zodiac. În multe culturi se regăsesc influenţe ale astrologiei lunare, dar cel mai reprezentativ este sistemul ebraic bazat pe Cabala.
Astrologie medicală
Ramură a astrologiei care aplică instrumentele acestei discipline pentru a găsi răspunsuri la întrebări care țin de starea de sănătate a unui nativ.
Astrologie meteorologică
Ramură a astrologiei care aplică instrumentele acestei discipline pentru a studia vremea, cutremurele și furtunile puternice.
Astrologie mundană (mondială)
Ramură a astrologiei care se ocupă cu studierea influențelor planetelor asupra unor țări, regiuni, așezări sau popoare.
Astrologie natală
Ramură a astrologiei care se ocupă cu studierea predispozițiilor natale ale unui individ.
Astrologie occidentală
Având rădăcini în astrologia sumeriană şi babiloniană, ulterior dezvoltată de greci şi arabi, astrologia occidentală este astăzi cea mai uzitată în ţările Europei şi Americii, iar în ultimul secol a cunoscut o dezvoltare deosebită şi în Australia. Este cea mai cunoscută şi în România şi în acest glosar ne referim în special la ea.
Astrologie orară
Ramură a astrologiei care se ocupă cu studierea hărților ridicate pentru o întrebare, idee sau un eveniment.
Astrologie predictivă (previzională)
Ramură a astrologiei care aplică instrumentele acestei discipline pentru a oferi predicții despre viitor. Cele mai uzitate metode sunt tranzitele, progresiile, direcțiile și revoluțiile solare.
Astrologie ptolematică
(1) O filosofie validă care tratează în termeni teoretici valoarea plauzibilă a astrologiei şi beneficiile pe care le-ar putea oferi dacă este analizată şi aplicată corespunzător.
(2) O compilaţie de cunoştinţe din surse "antice", pentru care a creat o metodologie exhaustivă.
(3) O încercare de explicaţie ştiinţifică despre cum şi de ce funcționează conceptele fizice și de astronomie cunoscute atunci.
Astrologie relațională
Se compară temele natale pentru două persoane, pentru a se identifica natura relaţiilor dintre ele şi posibilităţile de evoluţie ale acestor relaţii.
Astrologie și Tarot (corespondențe)
Încă din cele mai vechi timpuri, s-a încercat stabilirea unor serii de corespondențe între cele 76 cărți din setul de tarot și diverse concept astrologice. Cu toate că nu sunt unanim acceptate, ele pot constitui o adiție valoroasă acelor astrologi sau tarologi care combină cele două discipline.
Astrologie solară
Lucrează cu hărți fără oră exactă. Horoscoapele comerciale se bazează pe această ramură a astrologiei. Se utilizează, de asemenea, și în astrologia natală, când nu se cunoaște ora nașterii.
Astrologie uraniană
Un sistem bazat pe învăţăturile lui Alfred Witte de la Şcoala de Astrologie din Hamburg.
Astrologie vocațională
Pe baza temei natale se determină predispoziţiile înnăscute ale persoanei pentru anumite activităţi, aptitudinile sale pentru anumite domenii şi profesiuni în vederea orientării sale profesionale.
Astromanție
Sistem de divinație pe baza stelelor. "Ghicitul în stele" menționat în Biblie, greșit asociat cu astrologia.
Astronomie
Știință care studiază poziția, mișcarea, magnitudinea și condițiile corpurilor cosmice.
Astronomos
Titulatură conferită de preoți inițiaților în gradul șapte al misteriilor de la Teba (Egiptul antic).
Astroteologie
Credință care are ca obiect de venerație corpurile cerești.
Athazer
Termen arhaic folosit pentru Lună în contextul conjuncției sale cu Soarele sau când este separată de acesta printr-un arc de 12°, 45°, 90°, 150°, 160° sau 180°.
Aton
Discul solar. Mai exact, lumina răspândită de Soare. Concept dezvoltat de Akhenaton (Amenhotep IV), socrul lui Tutankhamon.
August
A opta lună din calendarul iulian și gregorian. Sixtilis la origine, numele se schimbă în onoarea lui Cezar Augustus, Octavian, nepotul lui Iuliu Cezar și succesorul său. Are 31 zile și se numește "Gustar" ]n tradiția populară românească.
Auz
Capacitate asociată lui Saturn.
Axele-caselor
Casele, ca semnele zodiacale, sunt dispuze pe un cerc și se găsesc, printre altele, în relație de opoziție unele cu celelalte. Aceste opoziții formează "axele caselor", după cum urmează:
1. Axa sinelui și a celorlalți (a caselor I-VII): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să învețe să împace eul interior cu nevoile și dorințele celorlalți.
2. Axa posesiunilor (a caselor II-VIII): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să-ți ajusteze atitudinea în raport cu banii și proprietățile.
3. Axa comunicării, studiilor și călătoriilor (a caselor III-IX): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să se axeze pe studiu teoretic și cunoaștere aplicată.
4. Axa devenirii (a caselor IV-X): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să învețe să se împartă echitabil între viața profesională și cea de familie.
5. Axa interacțiunii cu celălalt (a caselor V-XI): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să învețe să-și găsească timp suficient atât pentru viața sentimentală, cât și pentru cea socială.
6. Axa psihosomatică (a caselor VI-XII): cei care au această axă accentuată în harta natală trebuie să se concentreze pe consolidarea unui echilibru la nivel sufletesc și fizic, De asemenea, indicat ar fi să se axeze și pe creșterea stimei de sine.
Azimene
Termen folosit cu referire la o planetă amplasată într-un grad "șchiop" sau deficient care, dacă răsare la nașterea nativului, poate duce la orbire sau handicap.
Azimut
Unghi diedru format de un plan vertical fix cu un plan vertical, trecând printr-un punct dat al unui astru.
« 0 1 2 3 4 5