AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera C

Pagina 3

Casă interceptată
Semnul cuprins într-o casă care nu se suprapune cu nicio cuspidă a acesteia.
Case angulare (unghiulare)
Cele ale căror cuspide coincid cu cele patru unghiuri dintr-o temă astrologică. Mai exact, casa I, casa a IV-a, casa a VII-a și casa a X-a. Considerate cele mai potente energetic.
Case cadente
Cele mai îndepărtate de unghiurile hărții. Altfel spus, în inconjuncție cu ele. Ele includ casele a III-a, a VI-a, a IX-a și a XII-a. Cele mai puțin potente energetic, după unii astrologi.
Case diurne
Casele de deasupra liniei orizontului, de la casa a VII-a la a XII-a.
Case (diviziuni)
O hartă se împarte în douăsprezece arce, egale fie ca spațiu, fie ca timp.Dacă sunt egale ca spațiu, ele sau 30° fiecare, deci reprezintă a douăsprezecea parte dintr-un cerc, adică 360°. Există mai multe sisteme de diviziune a caselor, fiecare cu neajunsul lui. În cazul hărților cu oră, se numesc "case astrologice", iar în cele fără oră, "case solare". În funcție de gradul de apropiere/depărtare de unghiuri, se clasifică în patru tipuri: angulare (unghiulare), succedante și cadente. După domenii, se împart în personale, materiale, sociale și spirituale. Potrivit poziției într-o hartă, se divid în case estice, vestice, orientale și occidentale.
Case estice
Din emisfera estică a unei hărți și anume casele a III-a, a II-a, I, a XII-a, a XI-a și a X-a.
Case lunare
O serie de 28 diviziuni ale circuitului de 360° pe care-l parcurge Luna. Fiecare casă reprezintă media distanței parcurse de Lună într-o zi (12°51'25,2" sau circa 13°)
Case materiale
Casele a II-a, a VI-a și a X-a, care indică modul de evoluție în plan material și profesional.
Case nocturne
Sub linia orizontului, de la casa I la a VI-a.
Case occidentale
Cele care se întind de la meridian la linia orizontului și anume casele a IX-a, a VIII-a, a VII-a, a III-a, a II-a și I.
Case orientale
Cele care se întind de la linia orizontului la meridian și anume casele a XII-a, a X-a, a VI-a, a V-a și a IV-a.
Case personale
Casele I, a V-a și a IX-a, care indică evoluția personalității.
Case sociale
Casele a III-a, a VII-a și a XI-a, care indică relațiile cu cei apropiați.
Case solare
Cele douăsprezece subdiviziuni care simbolizează sectoarele de viață în hărțile natale fără ora nașterii. Se mai numesc și heliarce.
Case spirituale
Casele a IV-a, a VIII-a și a XII-a, care indică relația cu fenomenele subtile ale evoluției spirituale.
Case succedante (succesoare)
Urmează după casele angulare. Nu neapărat mai reduse ca potențial energetic, dar mai puțin extrovertite decât celelalte. Acestea includ casele a II-a, a V-a, a VIII-a și a XI-a.
Case vestice
Din emisfera vestică a unei hărți și anume casele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a.
Catabibazon
Coada Dragonului.
Catahibazon
Termen de origine arabă pentru Cauda Draconis (Coada Dragonului).
Cauda Draconis
Coada Dragonului.
Cavalerii Tarotului (corespondențe astrologice)
Celor patru Cavaleri ai tarotului le-au fost atribuite următoarele corespondențe astrologice, semnele fixe:
  • Cavalerul de Bâte: Leu.
  • Cavalerul de Spade: Vărsător.
  • Cavalerul de Cupe: Scorpion.
  • Cavalerul de Monede: Taur.
Cazimi
Termen de origine arabă pentru centrul Soarelui. Se folosește pentru a descrie planeta localizată într-un interval de 17' sau de jumătate de grad de longitudinea Soarelui. Despre aceastea se spune că este în "inima Soarelui". Vechii astrologi considerau acest amplasament ca fiind unul extrem de favorabil.
Ceas sideral
Ceas sideral. Un ceas care se găseşte în toate observatoarele astronomice, care este setat să înregistreze 0h 0m 0s atunci când 0° Berbec este pe zenit.
« 0 1 2 3 4 5 6 »