AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera P

Pagina 4

Preștiință
Cunoașterea prealabilă a unor posibile evenimente viitoare.
Prier
Denumire populară românească a lunii aprilie. Întâlnită prima oară în Codicele de la Ieud (1630). Posibil un derivat de la adjectivul"prielnic", ce denotă faptul că este o lună favorabilă muncilor câmpului.
Primăvară
Berbec, Taur și Gemeni. Ele simbolizează faza de început al vieţii, analog cu trezirea naturii la viaţă în timpul primăverii, şi în general iniţierea şi declanşarea proceselor şi acţiunilor.
Primum mobile
Primul motor, cel mai îndepărtat sau a zecea sferă a anticilor, care a transportat prin mişcarea sa cotidiană toate stelele fixe. Este un concept pur ptolemeic, apărut în teorie pe baza sistemului lui Copernic despre sistemul solar care se roteşte în jurul Soarelui şi nu al Pământului.
Profecții
Un termen folosit de Ptolemeu pentru a indica răsărirea succesivă a semnelor, deci a Soarelui şi a altor semnificatori, la rata de un semn pe an sau 2°30' pe lună.
Profeție
Abilitatea de a prezice viitorul. Conform învăţăturilor oculte, cine este capabil să prezică în mod exact viitorul trebuie să fie dotat psihic pentru a citi fișierele akashice sau astrale. Atunci când există interpretări defectuoase, nu sursa este cea nepotrivită, ci adeptul care nu a reușit să o interpreteze.
Prognoză
Predicție sau predispoziție.
Progresii de arc Ascendent
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor la o distanță identică Ascendentului progresat secunder.
Progresii de arc simbolic
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor dintr-o hartă natală de maniera unui număr arbitrar de grade pentru un an.
Progresii de arc solar
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor dintr-o hartă natală de maniera "un grad pentru un an". Astfel, pozițiile planetare deplasate cu un grad față de amplasamentele lor la naștere descriu predispozițiile celui de-al doilea an de viață și așa mai departe.
Progresii inverse
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor dintr-o hartă natală de maniera "o zi înapoi pentru un an". Astfel, pozițiile planetare la momentul nașterii, dar cu o zi în urmă, descriu predispozițiile celui de-al doilea an de viață și așa mai departe.
Progresii minore
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor dintr-o hartă natală de maniera "o lună pentru un an". Astfel, pozițiile planetare la exact o lună de la momentul nașterii descriu predispozițiile celui de-al doilea an de viață și așa mai departe.
Progresii terțiare
Acest procedeu presupune deplasarea planetelor dintr-o hartă natală de maniera "o zi pentru o lună". Astfel, pozițiile planetare la exact o lună de la momentul nașterii descriu predispozițiile celei de-a doua luni de viață și așa mai departe.
Proiecție astrală
Separarea dintre corpul astral și cel fizic. Acest fenomen are loc în timpul somnului.
Promitor
O planetă spre care poate fi "direcţionat" un semnificator, cu scopul de a forma un aspect între "poziţia progresată" a semnificatorului şi "poziţia naşterii" promitorului, prin care sunt anunţate anumite evenimente în ceea ce priveşte semnificatorul astfel dirijat.
Pronoia
Unul din cele trei tipuri de destin în astrologia greacă. Asociat cu Luna si cu predicțiile.
prorogator
Termen folosit de Ptolemeu în legătură cu un tip de direcții, efectuate prin proporţia timpurilor orare -semiarce. Trebuie să se facă diferenţa între prorogator, corpul ceresc dirijat şi prorogare, adică metoda prin care acesta este direcționat. Prorogatorul este "Apheta" sau "Dătătorul de Viaţă". În timpul zilei şi în locurile aphetice, Soarele este prorogatorul; pe timp de noapte, o Luna.
Psihofobie
Frica de nevăzut. Literalmente, oroare de destin. O manifestare psihosomatică, adesea de origine astrologică.
Psihografie
În terminologia ocultă, semnifică scrierea automată despre care se presupune că are loc fără direcţionare mentală.
Psihologie cosmică
Disciplină prin care un individ este consiliat psihologic pe baza hărții sale natale.
Psihologie planetară
Planetelor li s-au atribuit anumite trăsături de caracter și comportamente, după cum urmează:
Soarele: Facultăţi individuale, conştiinţa Eului. Energia vitală care se revarsă de la Soare prin sistemul solar, permiţând vieţii să existe şi activităţilor ei să fie continuate; să inspire oamenilor conştiinţa unui destin care trebuie împlinit; simţul scopului recunoscut de MacDougal şi de psihologii Şcolii Purposivistice; ambiţios, cu o bună abilitate organizatorică şi executivă. Influenţa solară se reflectă într-o impresie de putere în rezervă; un sfătuitor direct şi înţelept; o puternică individualitate cu un imbold spre dobândirea puterii. Emană o impresie de demnitate, măreţie, înţelepciune, autoritate, voinţă şi spiritualitate înaltă. Neliniştit sub constrângere, acţionează mai mult prin inspiraţie decât prin intelect.Un puternic instinct patern. Generos, poruncitor, onest, corect şi creativ; vital, convingător, sanguin, demn. Putere, onoare, faimă, mândrie, influenţă. Atunci când este frustrat poate deveni ostentativ, despotic, ceremonios şi pasionat de pompozitate şi ritual.
Luna: Facultăţi emoţionale mai înalte, cum ar fi credinţă, speranţă şi caritate, venerare, iubire pentru pace. Mintea instinctivă, natura dorinţei cu respect pentru lucruri materiale; reacţiile exterioare la chestiunile de zi cu zi şi la cele care ţin de cămin şi viaţă casnică; stări care fluctuează între extremele de optimism şi pesimism; idei care nu sunt abstracte; ingeniozitate aplicabilă scopurilor concrete şi finalurilor practice; o minte care ocilează şi căreia îi lipseşte abilitatea de concentrare, deci care este uşor influenţabilă; simpatie, nu compasiune; respect faţă de cei în vârstă şi apreciere pentru tineri; suavitate, bunătate; dragoste pentru animale; puternic simţ protector, şi o înclinare spre apărarea celor incapabili de a se apăra singuri; instinct matern ascuţit care nu este bazat pe sex; modestie, timiditate, economie, receptivitate, imaginaţie, impresionabilitate, variabilitate; pasionat de călătorie; magnetism personal; calităţi psihice; receptivitate extrasenzorială; limfatic, schimbător, plastic, rătăcitor, romantic, vizionar, frivol, capricios, fantezist, instabil, care tărăgănează, leneş.
Mercur: Facultăţi mintale concrete: percepţie a mărimii, greutăţii, formei, culorii, ordinii, poziţiei, mişcării; memorie, discurs, intonaţie, inflexiune fonetică; gândire, înţelegere, judecată, inteligenţă; şovăială, ezitare în a înfrunta probleme; încăpăţânare mintală; sclipitor şi facil dar nu profund; intelect în abstract dar nu în concret; destoinic în dobândirea cunoştinţei pentru binele propriu, cu excepţia oricărei aplicări practice sau a oricărei chestiuni privind binele sau răul; acumulează dovezi şi citează elocvent statistici care vin în sprijinul tezei lui; iubeşte argumentul şi dezbaterea; viclean, îndemânatic, subtil; un tehnician priceput care se bucură de o aptitudine superficială; literalmente, deşi nu este un scriitor pregătit. Cea mai înaltă aplicaţie a lui Mercur pare a fi în domeniul "raţiunii pure" care, totuşi, ştie atât de multe în ambele părţi ale subiectului încât întâmpină dificultate în tragerea unei concluzii sau în susţinerea ei, odată ajunsă la ea. De la planeta Mercur avem termenul pentru elementul mercur şi efectul său derivat, adică mercurial. Direcţia lui mentală este în mare parte determinată de planete aspectante.
Mercur: Activ, excitabil, impresionabil, agitat, bârfitor, îngrijorat, isteţ, indemânatic.
Expresii mercuriene: Literatură, scrieri, oratorie, studiu, memorie. Dacă este frustrat poate deveni vanitos, profan, amoral, povestitor, distrat, dependent de jocuri de noroc.
Venus: Aptitudini fizice: prietenie, voluptate romantică; afecţiune, în special iubire şi emoţiile derivate din aceasta; simţ estetic, dar nu analitic; receptiv la frumuseţe, fie a unei persoane, ornament, artă sau mediu înconjurător; apreciază eleganţa, confortul şi plăcerea; gusturi bune; sensibilitate sexuală, dar discriminatoare; instinct parental; o simplitate a abordării şi un punct de vedere tineresc, aproape copilăresc; o atitudine graţioasă, deşi aproape superioară; subiect al stărilor negative şi al sentimentelor duse la extrem; dedat autocompătimirii în momente de depresie; minte foarte receptivă dar în mare măsură preocupată de probleme sociale; simţ al memorie adesea nesigur; gentil, amiabil, liniştit, graţios, jovial, temperat, pasiv. Atunci când este dezamăgit înclină spre autoindulgenţă exagerată; leneş, licenţios, senzual, vanitos, libertin şi în general abandonat; pasionat de îmbrăcăminte stridentă; sensibilităţi venusiene evoluate au înclinaţie spre artă, muzică, pace, dreptate, graţie, loialitate, rodnicie.
Marte: Însuşirile vitale: combativitate, achizitivitate, dorinţă, entuziasm, voluptate pasională, curaj, ardoare în aspiraţie, nu respins cu uşurinţă şi rar descurajat, sexualitate nediscriminată, pripeală, furie, neîngăduinţă, nelinişte; un centru de putere şi energie, fie pentru bine sau rău; minte ageră, pătrunzătoare, preocupată în mare parte de realizare fizică, prin metode de acţiune directă, mai degrabă decât intenţii şi fixată pe iniţiative care necesită clarviziune; forţă dinamică, aplicată ori constructiv, ori destructiv; dominant, nu întâlneşte vreo interferenţă şi este deseori neîndurător în detrimentul altora; neînfricat şi prompt în ceea ce priveşte întreprinderi şi ocupaţii periculoase; dragoste familială - şi în plan mai vast, patriotism; mereu gata să îi protejeze pe cei dragi, fie familia, ţara sau organizaţia; puternic sentiment de fraternitate cu umanitatea, pe larg, deşi pare să fie egocentrist. Marte este puternic, activ, provocator, în general nepăsător şi distructiv, cunoscător, plin de viaţă. În mod normal, sinonim cu forţa, activitatea, ambiţia, vitejia, rezistenţa, dorinţa, conflictul. Atunci când este contracarat, Marte devine crud, egoist, sarcastic, certăreţ, aspru, vulgar.
Jupiter: Abilităţile abstracte şi creative: comparaţie aplicată generalizărilor asupra aspectelor mai întinse; idealism; puternic simţ dramatic, şi obsedat de dorinţa de a fi util societăţii; simbolizează o persoană cu o judecată temeinică, având un depozit amplu de bun-simţ; optimism, ordine, armonie; principiul expansiunii şi creşterii, aşa cum este exprimat prin acumularea de bogăţii materiale, dar fără zgârcenia unei trăsături saturnine marcate. Generozitate idealistă; un echilibru între sentiment şi gândire, între inimă şi minte, care generează optimism, devotament, bunăvoinţă, blândeţe, generozitate, temperare, sociabilitate, speranţă; paşnic, supus legilor, filosofic; de obicei cu tendinţe religioase marcante, în special de ordin ritualist; convins de integritatea motivelor sale şi de faptul că raţionamentele îi sunt temperate de milă; iubire pentru frumuseţe, aplicată măreţiei şi sublimului, cu înclinaţie spre artă, mai ales sculptură; abilitatea de a depăşi opoziţia cu argumente puternice dar impersonale; viziune largă, deschis la minte; dă ascultare raţiunii. Jupiter creează condiţii prin care pot fi exprimate aceste calităţi: sănătate, ca armonie fizică; lege, ca armonie socială; religie, ca armonie spirituală - nu ca nişte canale ale intelectului sau mijloace de a face bani. El reprezintă discernământ, putere în sens binevoitor, profit, noroc, sinceritate, demnitate - sau simplă respectabilitate.
În cele mai bune momente, Jupiter este generos, extrovertit, genial, temperat, vital, binevoitor, respectuos, cu autocontrol; dar atunci când este frustat înclină spre mândrie, risipă, lăudăroşenie, joc de noroc, extravaganţă, tergiversare, complacere, ipocrizie.
Saturn: Capacităţi creative concrete: asceticism; abilitate practică de a obţine exprimarea externă a formelor gândirii; minte bine organizată pentru tehnic şi concret, cu emfază pe detaliu; tendinţă spre cercetare ştiinţifică implicând matematica; realistul conservator care susţine somitatea experienţei; secretos, neutru, necomunicativ; precaut, inhibat şi rezervat; succint în exprimare; susţinător al dreptăţii aplicate cu o mână fermă, totuşi corectă şi imparţială, un puternic simţ al justiţiei - în special nedreptate; un subordonat al obiceiurilor şi convenţiilor, chiar şi când li se opune; răbdător, prudent, constant dar gelos, totuşi nu uşor ofensat. Accentul său pe egoul personal şi incapacitatea de a exprima afecţiunea, tinde spre separare şi izolare, o perspectivă serioasă asupra vieţii; înclinat să înveţe totul pe calea grea; evită efortul epuizant sau osteneala - dar găseşte în general de făcut mai mult decât propria parte. Puternicul său simţ de autoconservare este consecvent în mod deliberat şi ţine emoţiile sub control prin exersarea gândirii şi prin puterea voinţei, mai pe deplin decât o face oricare altă planetă.
Acolo unde Uranus face o demonstraţie de putere atunci când libertatea este ameninţată, iar Marte atunci când pasiunile sunt stârnite, Saturn este rece, încet şi deliberat, dar inexorabil atunci când este complet suscitat. Îşi trasează drumul spre poziţii de autoritate, unde se achită de responsabilităţi printr-un conservaţionism tiranic; în general un reacţionar, dar încrezător.
În mod normal temător, secretos, precaut, defensiv, obligator, rece, dur, pereverent, ferm; atunci când este frustrat, Saturn dezvoltă avariţie, materialism, ultraconservaţionism, minte îngustă legată de tradiţie, pesimism şi fatalism.
Uranus: Tendinţa iconoclastă: printr-o manieră şi abordare îndepărtată, liberă; imaginaţie, constructivă sau altfel; reacţionează violent împotriva oricărui factor care l-ar priva de alegerea gândirii şi a acţiunii libere şi conştientă. Voinţă inflexibilă, insistând pe independenţă cu orice preţ; nu uşor supus niciunui fel de control, cu atât mai puţin autorităţii arbitrare; puternic simţ al puterii şi autorităţii; agresivitate, cu o pozitivitate strivitoare; de sine stătător; inventiv; interes pentru principii ştiinţifice şi religioase; neconvenţional, altruist; perseverenţă în a face faţă la şi a depăşi obstacolele materiale, totuşi subiectul schimbărilor bruşte de atitudine; organizator, promovator, cercetător ştiinţific de-a lungul liniilor concrete; originalitate, cu o tendinţă de a deschide drumuri noi, a demara noi ocupaţii, a înainta idei noi, a folosi noi metode plecând de la rânduieli stabilite şi a dispreţui restricţiile abuzive ale moralităţii convenţionale; puternic simţ mecanic şi abilitate executivă care tinde spre inginerie constructoare; aptitudine infailibilă de a percepe motivele oamenilor, deci devine adesea un spirit refractar, mai mult sau mai puţin înstrăinat de rudele sale; se mişcă spontan de la un îndemn interior - deci impulsiv şi în general clasificat ca excentric.
Uranus este socotit ca o octavă mai mare a lui Mercur. Deseori nu reuşeşte să îşi cunoască propria minte, dar este mişcat de circumtanţe providenţiale; frecvent un fatalist care consideră că destinul îi este dincolo de propriul control.
În mod natural înclinat spre a fi variabil, spasmodic, impulsiv, profetic şi eroic, sub restricţie - chiar cea a unui complex de inferioritate - devine excentric, refractar, boem, fanatic, anarhist şi aruncând invective sarcastice spre oricine şi orice sub orice pretext şi fără a fi provocat. Uranus este în mod iminent planeta ştiinţei şi a invenţiei, în special în aviaţie, electricitate şi astrologie.
Neptun: Neliniştea socială; urmează tendinţa de emoţii iluzorii şi intangibile, despre care ştim atât de puţin; întreţine speranţe false şi se dedă schemelor complicate, totuşi este cel mai mare în simpatia umană; iubeşte misterul; acţionează comandat de motive puternice dar inexplicabile, îndreptat spre capete invizibile, intangibile; reacţionează la armonie, simpatie, simetrie, ritm, poezie şi dans, care este poezia mişcării, cu o pornire spre instrumente cu coarde; de asemenea pentru morbid şi erotic.
Neptun aparţine sentimentului, dorinţei, emoţiei, imaginaţiei, esteticului, intuiţiei, abilităţilor psihice sau percepţiilor extrasenzoriale. Atunci când este contracarat, devine psihonevrotic, teatral şi susceptibil la măguleală, puterea sugestiei şi aparenţe. La cel mai mic capriciu va distruge o afacere sau îşi va lua cuvântul înapoi. Afişează o gândire înaltă în privinţa uniformităţii, însă deseori reuşeşte în întreprinderi care necesită mai mult decât măsura medie a efortului mintal. Neptun este considerat o octavă superioară a lui Venus.
Pluto: Imbold social. Grupul organizat ca instrument cu care sunt îndepărtate de pe corpul politic umflăturile parazite, pentru a reconstrui societatea de-a lungul unor linii mai altruiste. În funcţie de dezvoltarea spirituală pe care au atins-o, aceşti indivizi devin lideri ai organizaţiilor filantropice. Fundaţii pentru progresul bunăstării şi relaţiilor umane, asocieri profesionale sau sindicate prin care să se obţină condiţii sociale mai bune, sau pur şi simplu speculanţi şi lideri ai bandelor. Acesta oferă stimulente pentru mari genii literare sau dramatice, care includ în operele lor doctrine plutoniene calculate pentru a da roade prin generaţiile următoare; dispreţ total faţă de autoritatea constituită sau drepturile acordate, cu exceoţia cazului în care sunt aplicate pentru binele tuturor; chiar şi în cel mai rău moment, mai probabil să fie activat de un sentiment de indignare justă în numele societăţii decât de răzbunare personală.
Psihometrie
(1) Arta de a măsura durata proceselor mentale; de a stabili relaţiile temporale între fenomene mintale.
(2) Din punct de vedere ocult, denomește presupusa abilitate a unui adept de a cântări sau determina psihic calităţile obiectelor neînsufleţite, cum ar fi metale, textile, antichităţi sau produse chimice potenţial active. Este explicat ca citirea "amintirilor" caracteristicilor lucrurilor materiale.
Purtătorul de Apă
Sintagmă care denotă semnul Vărsătorului.
Pyrois
Denumire de origine greacă pentru Marte, făcând referire la natura sa năvalnică.
« 0 1 2 3 4