AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera S

Pagina 5

Semnificator
O planetă poate fi considerată semnificatorul unei persoane sau al unui eveniment ori al chestiunilor legate de o casă. Forţa sa provenită de la poziţia în semn sau a Casă şi aspectele pe care le trimite sau le primește este apoi analizată pentru a ajunge la un raţionament vizând situația importantă. În genere, semnificatorul unei persoane este Ascendentul său.
Semnificatori planetari
Planetelor li s-au atribuit, de asemenea, prin raportare la semnele care le stăpânesc, reprezentarea anumitor grupuri și profesii în hărțile astrologice, după cum urmează:
 • Soarele: Lideri şi persoane cu autoritate în organizaţii guvernamentale, religioase şi industriale.
 • Luna: Viaţă publică şi nestatornicia publicului; fluctuaţii de popularitate, schimbări de noroc; oamenii obişnuiţi şi sistemele de transport şi distribuţie care îi ajută; căminul şi viaţa domestică; locul de rezidenţă; mama şi femeile în general; în stat, femei cu atribuţii; oceanul şi călătoriile pe apă; apă şi lichide în general şi persoane care deţin funcţii care au legătură cu ele; locuri şi case lângă apă; mutări, mister, romantism.
 • Mercur: Chestiuni de afaceri, scrisul scrisorilor, călătorii scurte, vecinii şi bârfitul lor; şcoli, colegii şi toate locurile unde sunt urmărite predatul şi învăţatul; organizaţii ştiinţifice şi literare; lucrări tipărite, birouri de publicare şi toţi cei care au ocupaţii în aceste locuri; cumpărare, vânzare, negociere, comercializare.
 • Venus: Activităţi sociale; femeile, în special cele mai tinere; artă, muzică, literatură; obiecte frumoase şi orice este preţuit pentru frumuseţea sa; ornamente; lucruri de lux şi plăcere; bijuterii, jucării, îmbrăcăminte fină, articole de înfrumuseţare; poze, flori, dans, cântat, actoria, în măsura în care ele exprimă frumuseţe sau plăcere; toate locurile în care aparţin aceste lucruri, şi unde sunt continuate astfel de ocupaţii; iubiţi, soţii, căminul şi gospodăria; dragostea conjugală, întruchipând mai degrabă afecţiunea decât pasiunea.
 • Marte: Oţel, tacâmuri, arme de război, unelte ascuţite, şi cei care le utilizează, incendii, abatoare, case mortuare; cuptoare de cărămidă şi calcar; atletism şi sporturi, atâta vreme cât exprimă curaj, iniţiativă, putere şi dexteritate.
 • Jupiter: Expansiune şi creştere, şi expresia lor în termeni de bogăţie materială; ocupaţii, persoane şi locuri asociate cu religie, lege şi educaţie; funcţii publice şi întruniri de stat sau caracter oficial; mişcări şi instituţii caritabile şi filantropice; adunări sociale, teatre şi îmbrăcăminte.
 • Saturn: Restricţii, întârziere, sărăcie, defecte, întunecime, decădere; tatăl; stabilitate în prietenie; secrete, ghinioane, suferinţe, fatalităţi; starea atomică finală nelegată a materiei; de asemenea, starea materiei numită "pământ" şi cei ale căror îndeletniciri o vizează; ascetici la orice descriere, religioasă sau nu; solitari, avari şi cei care postesc sau flămânzesc; muncitori angajaţi de municipalităţi sau de stat; oameni mai în vârstă; planuri vechi, chestiuni deja demarate; delicte şi pedeapsa acestora; karma; practicabilitate; sfaturi bune; văduve şi văduvi; aşezări montane şi deluroase sau ţinut liber, mai ales pietros şi necultivat; peşteri, ruine; cadavre, morminte şi cimitire.
 • Uranus: Cei care au putere şi autoritate asupra celorlalţi, pe scară largă sau nu, de la rege, Parlament sau prim-ministru în jos; şeful, stăpânul, cel cu autoritate; inventatori, descoperitori, pionieri şi anticari.
 • Neptun: Mişcări democratice şi populare, mulţimi, oamenii de rând; mistici, visători, vizionari, mediumi; posibil spitale şi organizaţii de caritate.
 • Pluto: Organizaţii idealiste care care luptă împotriva neregulilor sociale; organizaţii sociale menite să combată grupuri de indivizi care cred că aparţin unei clase sociale privilegiate. Idei care sunt înaintea timpului lor, care nu vor da roade până când nu vor fi preconizate de vreun discipol al lor din următoarea generaţie.
Semnificatori planetari (astrologie mundană)
În astrologia mundană sau mondială, planetele simbolizează următorii indivizi sau grupuri:
 • Soarele: Șefii executivului; guvernul şi legislativul.
 • Luna: Proletariatul, în special femeile; mulţimi; subiecți sau obiecte de interes public; condiţii şi ocupaţii în transportul pe apă; glie şi recoltă.
 • Mercur: Intelectualii, lumea literară; industria de transport şi comunicaţii; presa, educatorii, vorbitorii, cronicari de ştiri; schimbare.
 • Venus: Ambasadori ai bunăvoinţei şi ocrotitori ai păcii; artişti, musicieni; teatre şi festivaluri; naşteri, copii; curtare şi căsătorie. Aspecte nefavorabile aduc năpaste şi ciume.
 • Marte: Lideri militari; chirurgi; persoane susceptibile să moară; ingineri; agitatori, incediatori, criminali şi acte de violenţă; epidemii de boli infecţioase şi contagioase; războaie. Zguduirile sunt amplificate de aspecte ale lui Marte faţă de Soare.
 • Jupiter: judecătorii; capete bisericeşti; industriaşi şi capitalişti; filantropi şi mişcări filantropice; influenţe în sprijinul ordinii; pace, prosperitate şi belşug. Dacă este afectat, supraproducţie.
 • Saturn: Funcționarii publici şi autorităţile de aplicare a legii; angajaţi ai serviciului public; proprietari de pământ şi operatori minieri; persoane vârstnice; edificii publice, calamităţi naţionale, neîndestulări.
 • Uranus: Transport aerian şi feroviar; organizarea muncii, greve şi răscoale; organizaţii civice; anarhie, explozii, invenţii; industria electrică şi radio.
 • Neptun: Oamenii scunzi; mişcări sociale; medicina socială şi spitalizare; caritate; răzvrătirile; mişcări politice socialiste; nelinişte la scară largă.
 • Pluto: Muncă organizată; sindicate ale lanţurilor de magazine; activităţi de grup; psihologia mulţimii, fie ea formată din capitalişti sau șomeri.
Semnificatori planetari (astrologie orară)
În astrologia orară, corpurile sistemului solar sunt supuse următoarelor interpretări:
 • Soarele: Consultantul, dacă este bărbat. Relaţii între persoane influente; persoana cu autoritate, de la care se doreşte o favoare; cel capabil de a salva consultantul de la o calomnie; aurari, bijutieri, reformatori, educatori.
 • Luna: Consultantul, dacă este femeie. Mama sau femeia, după caz; servitori, marinari, navigatori şi cei care intră în contact cu fluide sau lichide.
 • Mercur: Aducătorul de veşti; noutăţi despre ceea ce este pierdut; meşteşugari, hoţi, peroane ingenioase şi isteţe, care trăiesc de pe urma intelectului lor; matematicieni, secretari, negustori, călători, profesori, oratori, ambasadori.
 • Venus: Persoana de care este interesat consultantul, în special dacă este o femeie tânără; cei care brodează, parfumieri, animatori, artişti, comercianţi de ornamente, creatori de haine, decoratori de interior, iubitori ide plăcere, administratorii de locuri de distracţie.
 • Marte: Dacă este aspectat favorabil, un prieten puternic; dacă este aspectat nefavorabil, un duşman răzbunător; chirurgi, chimişti, soldaţi, fabricanţi de muniţie; toţi cei care folosesc instrumente ascuţite; persoane grosolane şi lipsite de cultură; hoţi şi indivizi asemănători care trăiesc prin violenţă.
 • Jupiter: Prietenul înţelept al consultantului de care acesta depinde pentru protecţie sau sprijin; o persoană cu vârstă înaintată, remarcată pentru integritate; prieteni sau relaţii bogate şi generoase; oaia neagră a familiei; consilieri, prelați ai Bisericii, judecători, avocaţi.
 • Saturn: Persoane care, prin lipsă de perspectivă, periclitează reuşita consultantului; prieteni sau rude în vârstă şi conservatoare sau nevoiaşe; zilieri, pustnici, cei angajaţi în agricultură şi minerit, sărmani, cerşetori, măscărici; câteodată sfătuitori prudenţi; dacă este aspectat nefavorabil, o persoană cu intenții ascunse.
 • Uranus: Prietenul consultantului în caz de urgenţă; elemente neaşteptate, persoane de departe, inventatori, electricieni, indicatori ai schimbării; astrologi, umanitarişti, psihologi, psihiatri specialişti. Dacă este aspectat favorabil, o persoană care aduce propuneri noi şi importante. Apectat nefavorabil, pierderi cauzate de impostori şi speculaţie neînţeleaptă.
 • Neptun: Cei care au legătură cu investigarea secretelor ştiinţifice sau metafizice; indivizi profund înţelepţi şi excentrici, genii, profeţi, consilieri spirituali; persoane de origine misterioasă; cei care se ocupă cu lucruri care țin de apă.
 • Pluto: Liderul unei organizaţii care conduce o grevă, boicotare sau blocaj, cu scopul de a stabili un precedent pentru un anumit principiu; scriitorul care provoacă o mişcare de reformă sau reacţie în masă.
Semnificatorii simțurilor
Fiecare simț a fost asociat unei planete, după cum urmează:
 • Mercur: văz.
 • Venus: pipăit.
 • Marte: gust.
 • Jupiter: miros.
 • Saturn: auz.
Separant
William Lilly susține ca separarea se petrece când două planete se îndepărtează la mai mult de 6 minute una de alta.
Separare
Vezi "aspect".
Septembrie
A noua lună din calendarul iulian și gregorian. Numele i se trage de la numeralul ordinal latin "septima", adică"a șaptea", întrucât era a șaptea lună din calendarul roman. Are 30 zile și se numește "Răpciune"în tradiția populară românească.
Septil
Un aspect minor armonios de 51,2°. Corpurile cerești sau punctele horoscopice implicate în această configurație indică aptitudini latente cu referire la casele și semnele pe care aceasta cade.
Seschipătrat
Un aspect minor tensionat de 135°. Indică mici tensiuni, dificultăți din trecut sau aspecte karmice.
Sexagenar
(1) O scară de numere sau o metodă de calcul care funcţionează din șaizeci în șaizeci - grade, minute şi secunde.
(2) Spus despre tabelele pregătite cu scopul de a arăta unităţi proporţionale de 60°.
Sextil
Un aspect major favorabil de 60°. Arată talentele de care nativul este conștient și pe care decide conștient să le dezvolte și să le folosească.
Sferă
Un glob. Utilizat și cu referire la orbita unei planete.
Sferă cerească
Pământul și firmamentul laolaltă.
Sferă dreaptă
Una în care toate paralelele ecuatoriale se situează la unghiuri drepte ale orizontului; o sferă care are ecuatorul ca verticală primă şi polii drept orizont. Zilele şi nopţile au mereu o durată egală. Orice punct de la ecuator are un zenit într-o sferă dreaptă.
Sferă oblică
Orice sferă care nu este pe aceeași verticală cu Polii Pământului.
Sferă verticală
Cercul de observație în care stă cineva îndreptat către sud este cercul care se împarte în douăsprezece segmente de câte două ore cunoscute sub numele de "case". La ecuator, aceste sunt egale ca timp și dimensiune de arc, dar devin din ce în ce mai inegale pe măsură ce ne îndepărtăm către nord sau sud față de ecuator. Aceasta se datorează declinării Polilor și înclinației eclipticii față de ecuator care rezultă din aceasta. Planetele amplasate în acte semne tranzitează oblic semiarcul eclipticii către Mijlocul Cerului, nu către zenit. Astfel, poziția pe care o va ocupa o planetă la un moment dat în viitor către care se dorește să o direcționăm trebuie calculată prin ascensiune oblică. Din dorința de a concilia momentul Ascendentului când o planetă trece peste linia orizontului cu ascensiunea sa oblică deasupra eclipticii către un punct din apropierea Mijlocului Cerului care se află într-un cerc longitudinal ca zenitul, dar la o distanță considerabilă de acesta, s-a ajuns la conceperea mai multor sisteme de case.
Sfinx
Cel mai faimos sfinx din mitologia greacă a fost cel din Teba, în Boetia, menţionat de Hesiod. Întruchipa semnele fixe ale celor patru elemente: corpul unui taur - Taurul; labele şi coada unui leu - Leul; aripile unui vultur - Scorpion; un cap omenesc - Vărsător. Variaţii se găsesc în toate părţile lumii antice, demonstrând influenţa sa în artă celor care nu îi cunoşteau semnificaţia simbolică. Un punct de interes este în paralela găsită în descrierea lui Ezechiel despre Markaba.
Sigiliul lui Solomon
Două triunghiuri intercalate, din unghiurile lor se formează steaua cu şase colţuri. Deseori, unul din triunghiuri este întunecat şi celălalt luminos, simbolizând uniunea dintre suflet şi trup. Conform simbolisticii oculte, vârful emblemei reprezintă capul uman sau inteligenţa; cele două puncte superioare întinse, simpatie faţă de tot ce este viu; cele două inferioare, responsabilitatea umană, unghiul de la bază, îndreptat spre pământ, puterea procreatoare - criptograful. Luate împreună, denotă individualitate completă sau entitate umană.
Sinastrie
Studiul comparat al două hărţi natale pentru stabilirea gradului de înţelegere între două persoane.
Sistem de case
Reprezintă reperele de diviziune ale domificațiilor dintr-o hartă astrologică. Cele mai cunoscute șase astfel de sisteme sunt: Campanus, Regiomontanus, Placidus, Koch, pe semne întregi și case egale.
Un sistem aparte de case sunt sectoarele Gauquelin.
Sistem ecuatorial
Acest sistem ia ca punct de referință rotația diurnă a Pământului în jurul axei sale. În prelungirea Polilor Nord și Sud se află Polii Nord și Sud celești, în a ecuatorului se află ecuatorul ceresc. Prin prisma acestui sistem, se poate observa că Soarele nu parcurge ecuatorul ceresc și că orbita sa prezintă o înclinație de 23,5° față de ecuator. Punctele în care orbita aparentă a Soarelui intersectează ecuatorul marchează echinocțiile, iar punctele unde separarea este cea mai mare sunt solstițiile.
Sistem orizontal
Luând ca punct de referință poziția unui individ de pe Pământ,punctul de deasupra este zenitul, cel de sub Pământ este nadirul, linia care îl traversează la mijloc de la est la vest este orizontul. Problem cu acest sistem este că depinde de poziția individului și că astfel o locație nu se descrie din orice loc de pe Pământ.
Sistem solar
Ansamblul planetelor și al sateliților lor care gravitează în jurul Soarelui.
« 0 1 2 3 4 5 6 »