AstroDex


Dicţionar de astrologie

Termeni astrologici litera S

Pagina 6

Sistem ecliptic
Traiectoria Soarelui, adică ecliptica, se bazează pe revoluția anuală a Pământului în jurul Soarelui. Dacă se ia ca circumferință, în dreapta și în stânga avem Polii Nord și Sud ecliptici, conectați de cercuri verticale ale Longitudinii măsurate în grade de la echinocțiul vernal către est. Cercurile paralele cu ecliptica se măsoară în grade de latitudine nordică și sudică. La 8° de o parte și de alta a eclipticii, se întinde centura unde se găsesc orbitelor tuturor corpurilor din sistemul solar, fiecare la o anume înclinație față de orbita Pământului. Din pricina precesiei echinocțiilor, constelațiile nu mai concid cu semnele zodiacale.
Sistemul lui Copernicus
Sistem conceput de astrologul prus Copernic potrivit căruia mișcările planetelor pot fi explicate prin intermediul rotației diurne a Pământului în jurul propriei axe. Sistemul său ia ca centru Soarele în jurul căruia se mișcă Pământul și celalalte planete.
Soare (luminător)
Pentru egipteni era Ra, Amon sau Aton, fiecare având o semnificaţie religioasă diferită. Pentru perşi era Mithra; pentru hinduşi, Brahma; pentru caldeeni, Bel; iar pentru greci, Adonis sau Apollo. Glifa solară este un cerc cu un punct în centru. Punctul central este un simbol al unității tuturor lucrurilor, înconjurate de cercul spiritului. Simbolizează infinitul. Soarele este în domiciliu în Leu și în exaltare în Berbec. În hărțile diurne, mai este în demnitate și în Săgetător. Se simte bine, de asemenea, în decanii următori: Berbec 11°-20°, Gemeni 21°-30°, Fecioară 1°-10°, Scorpion 11°-20° și Capricorn 21°-30°. În Vărsător este în exil, iar în cădere în Balanță.
Sol
Soarele.
Solstiții
Punctele de pe eliptică în care Soarele se află la cea mai mare distanţă nord sau sud de ecuator.
Spectroscop
Un dispozitiv prin care este răspândit şi separat un fascicul de radiaţie în lungimile sale de undă componente. Observaţia spectroscopică a corpurilor mobile arată că, odată cu apropierea unui corp, se face trecerea către capătul violet al spectrului, în timp ce, în cazul unui un corp care se îndepărtează, orientarea se face către capătul roşu: cantitatea unghiulară a acestei treceri este direct proporţională cu viteza de mişcare a sursei de lumină şi invers proporţională cu lungimea de undă şi viteza luminii. Aceasta este o confirmare a influenţei astrologice alterate ca rezultat al unei mişcări către sau departe de un centru gravitaţional şi la sau împotriva mişcării orbitale a corpului.
Speculum
Un tabel anexat la un horoscop, cuprinzând elementele astronomice ale acestuia: latitudinea planetelor, declinaţie, ascensiune dreaptă, diferenţă ascensională, pol şi semi-arc. Este folosit în Direcţiile Primare așa cum au fost concepute de Ptolemeu.
Spirite planetare
În ocultism, cele mai înalte şapte ierarhii, care corespund arhanghelilor creştini, care au evoluat în ciclurile precedente.
Stăpân
Acest termen mai degrabă suprauzitat şi câteodată aplicat greșit este în principal legat de o aranjare schematică a semnelor, prin care unele planete sunt socotite ca având o potenţă sau congenialitate deosebită într-un anumit sau în mai multe semne. Întreaga chestiune a stăpânirii este învăluită în controverse, mai ales de când a avut loc descoperirea lui Uranus, Neptun și Pluto pentru care nu există loc în schema antică a stăpânilor.
Stăpânul casei
Tehnic vorbind, doar un semn poate avea un stăpân, dar s-a propus ca și planetelor să le fie atribuit un conducător. Astfel că s-a considerat de unii că planeta poziționată în casă este automat și stăpâna ei, iar dacă ea nu conține nicio planetă, stăpânul semnului de pe cuspidă este și stăpânul casei, cu toate că se află într-o casă alta decât cea pe care o conduce. Alți astrologi au considerat oportună schimbarea denumirii în "guvernator", dar acest lucru a dus la faptul că cei doi termeni, "stăpân" și "guvernator", au început să fie folosiți interșanjabil, ducând la lipsa unei rigurozități terminologice atât de necesare unei discipline ca astrologia.
Stăpân diurn
După William Lilly, Soarele pentru Focul diurn și Saturn pentru Aerul diurn.
Stăpân nocturn
După William Lilly, Venus pentru Pământul nocturnși Venus pentru Apa nocturnă.
Stații
Acele puncte de pe orbita unei planete unde devine fie retrogradă, fie directă; numită aşa deoarece staţionează acolo pentru câteva zile înainte să-şi schimbe cursul. Prima staţie este cea în care devine retrogradă; a doua, unde abandonează tranzitul retrograd şi îşi reia mişcarea directă.
Stațiile Lunii
Luna nu retrogradează niciodată per se, dar primul şi al doilea dihotom al ei sunt adesea vag denumite prima şi a doua staţie.
Stațiile retrogradării
Fiecare planetă are două staţii sau puncte de staţionare: locul din orbita sa în care devine staţionară înainte să devină retrogradă și momentul când devine din nou staţionară, pregătindu-se să-şi reia mişcarea directă.
Staționar
O planetă pare să fie staţionară în orbita sa în acel punct sau loc din care îşi schimbă mişcarea din directă în retrogradă sau invers. Soarele şi Luna nu sunt niciodată staţionare.
Steaua din Betleem
Conjuncția dintre Saturn, Jupiter și Marte, ce a avut loc în aproximativ 2 d.Hr.
Steaua lui David (configurație planetară)
Șase planete, toate în sextil unele cu altele, implicând trei opoziții și șase trigoane.
Aduce mari oportunități și abilități de comunicare. Riscul este, evident, dispersia și risipirea energiilor prin prea multă versatilitate.
Stele fixe
Stelele din afara sistemului nostru solar, care apar ca fiind staționare pe sfera cerească în comparație cu mișcarea Soarelui, a Lunii și a planetelor. Din cauza precesiei, stelele fixe se mișca înainte pe zodiac cu aproximativ 50,23 secunde de arc pe an, opt minute la 10 ani sau un grad la fiecare 72 de ani.
Stele regale
Vezi "Străjerii Cerului".
Stellium
Un grup de cinci sau mai multe planete într-un semn sau o casă.
Străjerii Cerului
Sintagmă folosită de perşi (cca. 3000 î.Hr.) cu referire la patru Stele Regale care se aflau atunci la unghiurile zodiacului: Străjerul din est, atunci la echinocţiul de primăvară - Aldebaran; Străjerul din nord, care marca atunci solstiţiul de vară - Regulus; Străjerul din vest, atunci la echinocţiul de toamnă - Antares; Străjerul din sud, care marca atunci solstiţiul de iarnă - Fomalhaut.
Sub razele Soarelui
Spus despre o planetă care este la o distanţă mai mică de 17° longitudine de Soare. Este o debilitate accidentală.
Superciclu
Termen folosit de Richard şi Jaggar cu referire la un ciclu de 132 ani sau aproximativ 6 cicluri solare.
Syzygy
O configurație aproximativ dreaptă de trei sau mai multe corpuri cerești într-un sistem gravitațional.
« 0 1 2 3 4 5 6